اقدامات کلیدی

You are here

پروژه "تدوین برنامه جامع موضوع محوری کسب دانش و تولید نمونه رادیوی پرظرفیت و دسترسی رادیویی ۴G " با هدف شناسایی پتانسیلهای فنی و بازار و ارائه راهبردهای اجرایی برای تولید محصولات مورد نیاز کشور با داشتن دید صادرات به بازارهای جهانی تعریف و اجرا شده است.

در این راستا اقدامات کلیدی زیر صورت پذیرفته است:

 • برگزاری جلسات با کارشناسان و فناوران داخلی
 • تشکیل کمیته‌های تخصصی تولید کنندگان فعال در حوزه‌های رادیو و آنتن
 • بررسی گزارشات فنی اقتصادی بین المللی در حوزه تجهیزات ارتباطات رادیویی
 • شناخت نیازهای بازار داخل
 • شناخت توانمندیهای فنی برای بومی سازی محصولات رادیویی مورد نیاز
 • استخراج راهبردهای کلان و برنامه‌های اجرایی
 • استخراج عناوین پروژه‌ها، مشخصات فنی و الزامات اجرایی آنها
 • الویت بندی و زمانبندی اجرای پروژه‌های پیشنهادی
 • برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور نخبگان و فعالان در خصوص نقشه راه، راهبردهای اجرایی و پروژه‌های پیشنهادی

مجموعه فعالیت‌های انجام شده در این پروژه، در قالب چهار گزارش به شرح ذیل جمع بندی نهایی شده است. گزارش حاضر، خلاصه مدیریتی پروژه می‌باشد.

 • گزارش تحلیل نیازها، شناسایی توانمندیها و ارائه راهبردها و برنامه‌های اجرایی برای تولید سامانه‌های انتقال و دسترسی رادیویی نسل چهار 
 • گزارش مطالعات تطبیقی و رویکرد بازارهای خارجی در حوزه رادیو و دسترسی رادیویی نسل چهار
 • گزارش استخراج مشخصات فنی محصولات و RFP پروژه‌های مرتبط با موضوع محوری رادیو و دسترسی رادیویی نسل چهار
 • گزارش منشور پروژه‌های مرتبط با موضوع محوری رادیو و دسترسی رادیویی نسل چهار   
 • گزارش خلاصه مدیریتی(نقشه راه، راهبردهای اجرایی و پروژه‌های پیشنهادی)

درباره ما

پروژه «تدوین برنامه جامع موضوع محوری کسب دانش و تولید نمونه رادیوی پرظرفیت و دسترسی رادیویی ۴G» با هدف شناسایی پتانسیل‌های فنی و بازار و ارائه راهبردهای اجرایی در راستای ایجاد بستر تولید محصولات مورد نیاز کشور همچنین ورود به بازارهای جهانی، تعریف و اجرا شده است.

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبر نامه وبسایت جهت دریافت آخرین اخبار و وقایع در زمینه رادیو و دسترسی رادیویی ۴G

ارتباط با ما

 • نشانی: تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
 • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۴۴۱ 
 • رایانامه: radio.mobile.group@itrc.ac.ir