نقشه راه

You are here

 متدولوژی استخراج نقشه راه

با توجه به الگوی ایرما برای کلیه پروژه‌های منتج از طرح کلان اقدام به ترسیم نقشه راه برای بازه زمانی حداقل ۴ ساله شده است. لذا به ترتیب برای پروژه‌های هر بخش به تفکیک رادیو، دسترسی رادیویی۴G، آنتن و نرم افزار نقشه فناوری برای در قالب ۴ سطح روند زمانی، بازار، محصول و فناوری تهیه شده است. خاطر نشان می‌سازد در محورهای زمانی مبنای تعریف سالهای اول تا چهارم در نظر گرفته شده که در هر سال نیز نوع نگرش و رویکردهای متفاوت طرحریزی شده است. در سال اول طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی، سال دوم نمونه حمایتی ( اجرا در یک سازمان دولتی)، سال سوم تجاری سازی موفق محصول در بازار و از سال چهارم به بعد تمرکز بر توسعه دامنه بکارگیری محصولات در انواع بازارها مورد توجه قرار گرفته است. در یک نگاه کلی می‌توان پروژه‌های پیشنهادی در این موضوع محوری را در چهار حوزه به شرح جدول ذیل دسته بندی کرد.

خاطر نشان می‌سازد به تناسب کلیه پروژه‌های زیر مشخصات فنی کامل بر اساس الگوبرداری از محصولات موجود در بازار از تولید کنندگان معتبر بین المللی استخراج شده است. همچنین برای کلیه پروژه‌ها الگوی کامل RFP و منشور پروژه تهیه شده که به تناسب روشهای دستیابی به فناوری امکان نهایی سازی دارد.

بر اساس بررسیهای انجام گرفته نهایتاً در چهار حوزه اصلی مرتبط با موضوع محوری شامل: رادیو، دسترسی رادیویی، آنتن و نرم افزار، مجموعاً ۱۲ عنوان پروژه پیشنهاد شده است. بر اساس تحلیل‌ها و بررسی‌های انجام شده در خصوص روش‌های دستیابی به فناوری‌های مرتبط در هر حوزه، اولویت بندی روش دستیابی به فناوری نیز در جدول ۱ ارائه شده است.

لازم به ذکر است جزئیات مربوط به تحلیل روش‌های دستیابی به فناوری به تفصیل در گزارش پروژه ارائه شده است.

کمک به بخش خصوصی برای توسعه فناوری

شیوه‌های متعددی در ادبیات توسعه فناوری جهت کمک به بخش خصوص مطرح شده است. دولت‌ها، نقش بسیار مهمی در این زمینه دارند. در جامعه ایران که حضور دولت در تمامی ارکان و اجزای جامعه احساس می‌شود این نقش به مراتب نسبت به جوامع دیگر، مهم تر و اساسیتر است. نقش دولت در توسعه و به طور خاص توسعه فناوری در بخش غیردولتی کاملاً حیاتی و مهم است.در امریکا نیز با وجود حضور بخش‌های غیردولتی قدرتمند و اصیل، باز هم نقش دولت در موارد کلی دیده می‌شود. در پژوهشی توسط نول و کوهن (۱۹۹۱) مشخص گردید که برنامه‌های توسعه ای که بسیار نامطمئن یا بسیار ناآشنا یا دارای ریسک زیاد باشند توسط دولت محلی و بخش خصوصی مورد استقبال قرار نمی گیرند دراین گونه موارد دولت فدرال چنین برنامه‌هایی را خود آغاز می‌کند.با ارائه فنا وری دولت مرکزی (فدرال) می‌تواند عدم اطمینان سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولت محلی را کاهش دهد(Myers, 1979).

یکی دیگر از جنبه‌های با اهمیت نقش دولت در توسعه فناوری در بخش غیردولتی می‌تواند مشارکت جدی، فعال و سازنده ۶ دولت با بخش غیردولتی برای توسعه فناور ی باشد. توسعه فناوری مشارکتی (یا توسعه مشارکتی فناوری) رویکردی است که بر تعامل میان پژوهشگران و محققان و استفاده کنندگان فناوری عموماً از بخش غیردولتی و صنعت برای تولید فناوری و فرایندهای توسعه و انتشار آن تاکید وجود دارد. در همین راستا برنامه فناوری پیشرفته قابل بررسی است که شرکت‌های نوپای کارآفرین را مورد پوشش قرار می‌دهد و فعالیت‌های زیر را انجام می‌دهد:

  • منابع مالی حیاتی را در مراحل اولیه توسعه فناوری فراهم می‌کند
  • تشویق همیاری و همکاری میان شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر.
  • تقویت تبادل اطلاعات
  • تسهیل فعالیت‌های کارآفرینی فناوری.

اساس توسعه فناوری مشارکتی فرایندی است که طی آن محققانی که درحال یادگیری هستند و نوآوری انجام می‌دهند به کلیه ذینفعان کلیدی (شامل تولیدکننده، استفاده‌کننده، توسعه دهنده، حتی خود دولت و…) کمک می‌نمایند تا فناوری جدید را تجربه کنند.

 به هر حال شراکت دولت با بخش غیردولتی در توسعه فناوری مهم ارزیابی شده است.. ( Sivamohan,  2001). رویکردهای مشارکتی و متغیرهای آن به عنوان رویکردهای بهبودیافته برای پذیرش نوآوری و فناوری به کار می‌روند. رویکرد مشارکتی در این حدود، بخش خصوصی را در فرایند تحقیق و توسعه از طرح اولیه پروژه توسعه از طریق جمع آوری و تحلیل داده تا استخراج نتایج نهایی و توسعه کاربست‌های نشات گرفته از تحقیق درگیر میکند.( Guerin, ۲۰۰۱)

تا این بخش از بحث، نقش مشارکتی دولت درحد حمایت‌ها و سیاست‌های پشتیبانی مشاوره ای و احیاناً مالی بود. اما اگر کمی از این امر فراتر رویم می‌توان نقش‌های مشارکتی دیگری نیز برای دولت قایل گردید که در آن میزان مشارکت دولت از مشاوره و تامین مالی عبور نموده و به درگیری مستقیم یا غیرمستقیم در پروژه‌های توسعه منجر می‌شود.

 

 عنوان پروژه‌های پیشنهادی و اولویت‌های روش دستیابی به فناوری

 

گروه اصلی

عنوان پروژه پیشنهادی

اولویتهای روش دستیابی به فناوری

دسترسی رادیویی

پروژه طراحی و ساخت نسل چهارم ایستگاه پایه ماکرو با معماری توزیع شده

۱-سرمایه گذاری مشترک

۲-تحقیق و توسعه داخلی

پروژه طراحی و ساخت ایستگاه‌های پایه سلول کوچک

۱-سرمایه گذاری مشترک

۲-تملک

۳-تحقیق و توسعه داخلی

پروژه طراحی و ساخت ایستگاه پایه میکرو‌سل نسل چهارم مخابرات سیار

۱-سرمایه گذاری مشترک

۲-تحقیق و توسعه داخلی

پروژه ساخت نسل چهارم ایستگاه پایه ماکرو  با معماری C-RAN

۱-سرمایه گذاری مشترک

۲-تحقیق و توسعه داخلی

پروژه ساخت مودم نسل ۴

۱-تملک

۲-تولید تحت لیسانس

۳-تحقیق و توسعه داخلی

رادیو

پروژه طراحی و ساخت رادیو پرظرفیت برد بلند

تحقیق و توسعه داخلی

پروژه طراحی و ساخت رادیو پرظرفیت برد متوسط

تحقیق و توسعه داخلی

پروژه طراحی و ساخت رادیو پرظرفیت برد متوسط فرکانس بالا

۱-سرمایه گذاری مشترک

۲-تحقیق و توسعه داخلی

پروژه طراحی و ساخت رادیو پرظرفیت برد کوتاه در باندهای E و V

۱-تملک

۲-تحقیق و توسعه داخلی

نرم افزار

پروژه طراحی و بهینه­سازی یکپارچه شبکه دسترسی رادیویی

تحقیق و توسعه داخلی

آنتن

پروژه طراحی و ساخت آنتن دسترسی رادیویی

تحقیق و توسعه داخلی

پروژه طراحی و ساخت آنتن رادیو

تحقیق و توسعه داخلی

 

 

الگوی شماتیک نقشه راه پروژه‌های پیشنهادی

در این بخش برای پروژه‌های پیشنهادی، الگوی شماتیک نقشه راه ارائه  شده است.

درباره ما

پروژه «تدوین برنامه جامع موضوع محوری کسب دانش و تولید نمونه رادیوی پرظرفیت و دسترسی رادیویی ۴G» با هدف شناسایی پتانسیل‌های فنی و بازار و ارائه راهبردهای اجرایی در راستای ایجاد بستر تولید محصولات مورد نیاز کشور همچنین ورود به بازارهای جهانی، تعریف و اجرا شده است.

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبر نامه وبسایت جهت دریافت آخرین اخبار و وقایع در زمینه رادیو و دسترسی رادیویی ۴G

ارتباط با ما

  • نشانی: تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۴۴۱ 
  • رایانامه: radio.mobile.group@itrc.ac.ir