اهمیت طرح

اهمیت طرح با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اسناد بالا دستی

با توجه به اینکه در بند ۲۸ سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه، که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، بر فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی به عنوان یکی از حوزه‌های دارای اولویت راهبردی صنعتی تاکید شده است، در سند راهبردی برنامه ششم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز "رصد فناوری‌های پیشرفته و تولید محصولات بومی" به عنوان یکی از اهداف مهم تعیین شده است. متناسب با این هدف کلان، راهبردهای زیر نیز تدوین شده است:

  • حمایت از تحقیق، توسعه، تولید و به کارگیری محصولات راهبردی بومی
  • مشارکت با کشورهای صاحب فناوری جهت تولید محصولات راهبردی بومی

برای تحقق راهبردهای ذکر شده،  هدف کمی ذیل نیز در سند راهبردی برنامه ششم تعیین شده است:

تولید و بکارگیری حداقل ۳ دسته کالاهای راهبردی داخلی (شامل تجهیزات شبکه مبتنی برIP، رادیوهای پرظرفیت و دسترسی رادیویی ۴G و FAB)

لذا در راستای اجرای سند راهبردی برنامه ششم توسعه کشور جهت تحقق هدف "تولید و به کارگیری محصولات راهبردی بومی" هدف از این پروژه تحقق راهبرد فوق برای تولید و بکارگیری  رادیوی پرظرفیت و دسترسی رادیویی ۴G است. 

 

بخش‌های مرتبط با تولید از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا  با محورهای زیر ابلاغ شده است.

 

 محورهای کلیدی از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مرتبط با موضوع محوری

محورهای کلیدی مرتبط

۱-  پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاددانش بنیان در منطقه.

۲- محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

۳-  سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

۴-  افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

۵-  مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

۶-  حمایت همه جانب هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق  برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه

۷-  افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

 

 

بخشهای مرتبط با تولید از سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه

محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم ‌سازی فرهنگی» مبنای سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه بوده که دارای ۸۰ بند و شامل سرفصلهای امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است. برای اولین بار در طی برنامه‌های توسعه، موضوعات مرتبط با «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، در سرفصلی جداگانه ارائه شده است.

سیاست‌های کلی «علم و فناوری» ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی 

محورهای کلیدی از سیاست‌های ابلاغی علم و فناوری مرتبط با موضوع محوری در جدول زیر ارائه شده است.

 

 محورهای کلیدی از سیاست‌های ابلاغی علم و فناوری مرتبط با موضوع محوری

محورهای کلیدی

مضامین

بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف چشم‌انداز با تأ‌کید بر:

- افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ٪۴ تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره‌وری.

 

ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:

-افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی.

- حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهمدرصد.

- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
- تعیین اولویت‌ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه.

گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور، با تأکید بر:

-توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری‌های بومی بویژه در حوزه‌های دارای مزیت و ظرفیت، با اصلاح امر واردات و صادرات کشور.

- اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات در داخل کشور با استفاده از ظرفیت‌ بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی.

 

 

 نقشه جامع علمی کشور:

 محورهای کلیدی از نقشه جامع علمی کشور مرتبط با موضوع محوری در جدول زیر ارائه شده است.

 محورهای کلیدی از نقشه جامع علمی کشور مرتبط با موضوع محوری

فصل/موضوع

محورهای کلیدی

مضامین

سوم/ اولویتهای علم و فناوری کشور

۲-۳- اولویتهای علم و فناوری کشور

اولویتهای الف در فناوری:

هوا فضا، اطلاعات و ارتباطات، هسته ای، نانو و میکرو، نفت وگاز، زیستی، زیست محیطی، نرم و فرهنگی

چهارم/راهبردها واقدامات ملی برای توسعه علم وفناوری کشور

 ۱-۴- راهبردهای کلان

راهبرد کلان۷: جهت دهی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری و به سمت حل مشکلات و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات کشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوری در مرزهای دانش برای تحقق مرجعیت علمی

راهبرد کلان ۱۲: جهت دهی به چرخه علم وفناوری و نوآوری برای ایفای نقش موثرتر حوزه فنی و مهندسی

 

درباره ما

پروژه «تدوین برنامه جامع موضوع محوری کسب دانش و تولید نمونه رادیوی پرظرفیت و دسترسی رادیویی ۴G» با هدف شناسایی پتانسیل‌های فنی و بازار و ارائه راهبردهای اجرایی در راستای ایجاد بستر تولید محصولات مورد نیاز کشور همچنین ورود به بازارهای جهانی، تعریف و اجرا شده است.

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبر نامه وبسایت جهت دریافت آخرین اخبار و وقایع در زمینه رادیو و دسترسی رادیویی ۴G

ارتباط با ما

  • نشانی: تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۴۴۱ 
  • رایانامه: radio.mobile.group@itrc.ac.ir