بازدید از مرکز تحقیقات مخابرات و الکترونیک ETRI کره جنوبی

در اواخر فروردین جمعی از همکاران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفتر فناوری‌های ریاست جمهوری از مرکز ETRI بازدید کردند. این بازدیدها در چارچوب KSP ‪(Knowledge Shared Program)‬ از سوی وزارت راهبرد و سرمایه گذاری کره جنوبی برای فعالیت‌های مشترک ICT با ایران تدارک دیده شده بود، انجام گرفت. در ادامه این بازدیدها تیم ایرانی در زمینه فعالیت‌های پژوهشگاه، توانمندی‌ها و برنامه‌های کلان ICT کشور در حضور شرکت‌های خصوصی و مقامات دولتی کره گزارش‌هایی ارائه کردند. مقامات کره ای از ارائه گزارش‌ها و این همکاری‌ها ابراز خرسندی کردند. مقرر گردید تیم کره ای در تیر ماه برای ادامه مذاکرات در جهت ادامه برنامه KSP به ایران سفر کنند.