انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و بنیاد فرهنگی رفاه

تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و بنیاد فرهنگی رفاه با هدف ارائه خدمات مشاوره جهت راه‌اندازی اپراتور مجازی  به امضای آقایان دکتر محمد خوانساری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دکتر ناصر باهنر؛ مدیر عامل، و دکتر حسین بیرشک؛ قائم مقام مدیر عامل بنیاد فرهنگی رفاه رسید.

در این راستا جلسات کارشناسی و مذاکرات برای تدوین پیشنهادات پروژه‌های اجرایی و قراردادهای فیمابین در حال انجام است.