اعلام آمادگی شرکت‌های دانش بنیان داخلی برای انجام پروژه‌های طرح رادیو

با توجه به تدوین "سند نقشه راه طرح رادیو پرظرفیت و دسترسی نسل چهارم" که با تشکیل کمیته‌های تخصصی که بر اساس اهداف تدوین شده در کمیته تخصصی صنعت، پژوهش و فناوری در برنامه ششم توسعه که از سوی وزارت‌خانه به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده بود، شرکت‌های دانش بنیان داخلی در خصوص اجرایی شدن این سند نقشه راه اعلام آمادگی نمودند.

با توجه به تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های مرتبط با سند نقشه راه، که با همکاری سندیکای صنعت مخابرات راه اندازی شد، شرکت‌های توانمندی داخلی حضوری فعال در تدوین سند در حوزه‌های خود داشتند. در همین راستا پس از تدوین سند نقشه راه، شرکت‌های دانش بنیان داخلی در خصوص همکاری و سرمایه گذاری مشترک در زمینه طراحی و ساخت رادیوهای پرظرفیت، ایستگاه‌های پایه سلول کوچک و آنتن اعلام آمادگی نموده اند. پژوهشگاه نیز در هماهنگی با وزارتخانه در حال تدوین و نهایی سازی زیر ساخت‌ها و مدل‌های همکاری و سرمایه گذاری مشترک می‌باشد.

با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به نام "اقتصاد مقاومتی: اشتغال – تولید" امید است با اجرایی شدن سند نقشه راه، گام مهمی در زمینه بومی سازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری  در حوزه‌های مرتبط با سند نقشه راه در کشور برداشته شود.